Presare

Presa pneumatica deschisa PREXA F-Puleo
Prese pneumatice deschise cu volumul cilindrului intre V= 720 l si V= 24 700 l In dotarile sta..
Presa pneumatica inchisa PREXA C-Puleo
Prese pneumatice deschise cu volumul cilindrului intre V= 1 670 l si V= 44 200 l In dotarile s..
Presa pneumatica inchisa PREXA N Infinity cu generator si dozator gaz inert VORTEX-Puleo
Prese pneumatice deschise cu volumul cilindrului intre V= 3 100 l si V= 32 100 l In dotarile s..
Presa pneumatica inchisa PREXA N cu sistem de dozare gaz inert VORTEX-Puleo
Prese pneumatice deschise cu volumul cilindrului intre V= 3 100 l si V= 14 950 l In dotarile s..